مسدود بودن راه دسترسی بیش از ۳۰۰ روستای چابهار |
مسدود شدن راه دسترسی بیش از ۳۰۰ روستای چابهار ۲۲ دی ۱۳۹۸
معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار شهرستان ویژه چابهار :

مسدود شدن راه دسترسی بیش از ۳۰۰ روستای چابهار

چابهار - معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار شهرستان ویژه چابهار از مسدود شدن راه دسترسی بیش از 300 روستای چابهار خبر داد.