مسعود امامی گانه |
عملیاتی شدن طرح‌های کاهش ترافیک در اردبیل ۱۸ آذر ۱۳۹۸
سرپرست فرمانداری اردبیل :

عملیاتی شدن طرح‌های کاهش ترافیک در اردبیل

اردبیل - سرپرست فرمانداری اردبیل بر عملیاتی شدن طرح‌های کاهش ترافیک با مشارکت نهادهای مرتبط و تلاش برای اجرای مناسب این قبیل از طرح‌ها خبر داد.