مسعود تقی زاده |
ثبت ملی هنر سنتی رخ بافی در لامرد ۱۰ دی ۱۳۹۸
رئیس میراث فرهنگی و گردشگری لامرد :

ثبت ملی هنر سنتی رخ بافی در لامرد

لامرد - رئیس میراث فرهنگی و گردشگری لامرد از ثبت ملی هنر سنتی و ظریف رخ بافی، در فهرست آثار ناملموس ملی ایران خبر داد