مسعود فقیه دینوری |
خبر فوت بیمار کرونایی در تبریز تکذیب شد ۰۶ اسفند ۱۳۹۸
رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز :

خبر فوت بیمار کرونایی در تبریز تکذیب شد

تبریز - رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز گفت: بیمار فوت شده کرونایی در این مرکز نداریم.