مسعود چایچی |
۶۶۴ مورد حادثه و آتش سوزی در کاشان ۱۸ آبان ۱۳۹۸
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری کاشان :

۶۶۴ مورد حادثه و آتش سوزی در کاشان

کاشان - مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان از 644 مورد حادثه و آتش سوزی در کاشان طی سال جاری خبر داد.