مسموم به متانول |
مسمویت ۶ نفر با مشروبات الکلی در بجنورد ۱۰ آبان ۱۳۹۸
مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی :

مسمویت ۶ نفر با مشروبات الکلی در بجنورد

بجنورد - مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از مسمومیت 6 نفر با مشروبات الکی و مرگ یک نفر در بجنورد خبر داد.