مسموم |
مصرف مشروبات الکلی در بجنورد ۳ قربانی گرفت ۱۱ آبان ۱۳۹۸
فرمانده انتظامی خراسان شمالی :

مصرف مشروبات الکلی در بجنورد ۳ قربانی گرفت

بجنورد - فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: شمار قربانیان ناشی از مصرف الکل در بجنورد، به سه نفر رسید و یک نفر نیز بر اثر عوارض ناشی از آن نابینا شد.