مسکو نگران خروج ایران از NPT است |
مسکو نگران خروج ایران از NPT است ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
سفیر روسیه در گفتگو با خبرنگاران :

مسکو نگران خروج ایران از NPT است

تهران - سفیر روسیه در تهران در گفتگو با خبرنگاران گفت: مسکو نگران خروج ایران از NPT است.