مسیر توسعه |
در دستور کار قرار دادن تأمین منابع اعتباری ۲۰ روستای میامی ۱۱ مهر ۱۳۹۸

در دستور کار قرار دادن تأمین منابع اعتباری ۲۰ روستای میامی

میامی - استاندار سمنان بابیان اینکه تکمیل طرح‌های عمرانی میامی باید تسریع پیدا کند، گفت: تأمین منابع اعتباری ۲۰ روستای منطقه در دستور کار است.