مسیر تولید |
استانداران در مسیر تولید، بیش از پیش بکوشند ۱۶ مهر ۱۳۹۸

استانداران در مسیر تولید، بیش از پیش بکوشند

رئیس جمهور ، استانداران و مسئولان دستگاه های اجرایی را به تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر در راستای حل مشکلات و کمبودها در بخش های مختلف توصیه کرد.