مشارکت حداکثری مردم در انتخابات |
برگزاری انتخابات استان قم در ۷۰۰ شعبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
رئیس هیئت اجرایی انتخابات استان قم :

برگزاری انتخابات استان قم در ۷۰۰ شعبه

قم - رئیس هیئت اجرایی انتخابات استان قم از پیش بینی ۷۰۰ صندوق رأی در استان قم برای انتخابات خبر داد و گفت: تشخیص تعداد نهایی صندوق بر عهده هیئت نظارت است.