مشارکت های مردمی در حمایت از ایتام |
رشد ۳۰ درصدی مشارکت های مردمی در حمایت از ایتام ۰۱ مهر ۱۳۹۸
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد:

رشد ۳۰ درصدی مشارکت های مردمی در حمایت از ایتام

بجنورد - معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد با اشاره به رشد 30 درصد مشارکت های مردمی در حمایت از فرزندان محسنین و ایتام گفت: میزان دریافتی هر یک از فرزندان محسنین و ایتام نیازمند در سال جاری 25 درصد افزایش داشته است.