مشاغل خانگی |
اعطاء ۲ میلیارد ریال تسهیلات به صاحبان مشاغل خانگی خراسان شمالی ۲۲ مهر ۱۳۹۸
طی ۶ ماهه نخست سال جاری؛

اعطاء ۲ میلیارد ریال تسهیلات به صاحبان مشاغل خانگی خراسان شمالی

بجنورد- معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی از ایجاد اشتغال برای ۲۹ نفر از علاقه مندان در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: مبلغ دومیلیارد ریال هم اعتبار به منظور ارائه تسهیلات برای تعدادی از صاحبان مشاغل جذب شد.

صدور ۸۲ مجوز مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی خراسان شمالی ۱۵ مهر ۱۳۹۸
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی:

صدور ۸۲ مجوز مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی خراسان شمالی

بجنورد- معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی گفت: طی نیمه نخست امسال، ۸۲ مجوز مشاغل خانگی برای متقاضیان فعالیت در حوزه صنایع دستی صادر شده است.

تسهیلات اشتغال زایی روستایی و عشایری با سود ۴ درصد به کارآفرینان اعطا می‌شود ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

تسهیلات اشتغال زایی روستایی و عشایری با سود ۴ درصد به کارآفرینان اعطا می‌شود

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از تسنیم، حسن نوری اظهار داشت: با توجه به اعطای بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه اشتغال روستایی و عشایری و بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه مشاغل خانگی٬ استان خراسان شمالی در زمره استان‌های برتر کشور در این زمینه قرار گرفته است. وی افزود: […]

تسهیلات اشتغال زایی روستایی و عشایری با سود ۴ درصد به کارآفرینان اعطا می‌شود ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

تسهیلات اشتغال زایی روستایی و عشایری با سود ۴ درصد به کارآفرینان اعطا می‌شود

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از تسنیم، حسن نوری اظهار داشت: با توجه به اعطای بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه اشتغال روستایی و عشایری و بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه مشاغل خانگی٬ استان خراسان شمالی در زمره استان‌های برتر کشور در این زمینه قرار گرفته است. وی افزود: […]

تسهیلات اشتغال زایی روستایی و عشایری با سود ۴ درصد به کارآفرینان اعطا می‌شود ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

تسهیلات اشتغال زایی روستایی و عشایری با سود ۴ درصد به کارآفرینان اعطا می‌شود

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از تسنیم، حسن نوری اظهار داشت: با توجه به اعطای بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه اشتغال روستایی و عشایری و بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه مشاغل خانگی٬ استان خراسان شمالی در زمره استان‌های برتر کشور در این زمینه قرار گرفته است. وی افزود: […]