مشکل قطعی آب در ۱۳ روستای این شهرستان با وصل مجدد جریان برق برطرف شده |
رفع مشکل قطعی آب و برق در روستاهای خلخال ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

رفع مشکل قطعی آب و برق در روستاهای خلخال

اردبیل - رییس شرکت توزیع برق خلخال گفت: با بازگشایی راه‌های مسدود شده روستایی و اعزام گروه‌های امدادی برق به مناطق روستایی مشکل قطعی برق شهر هشجین و ۳۶ روستای این شهرستان برطرف شده است.