مشکوک به کرونا |
روزانه ۴۰ تا ۷۰ نفر با علائم بیماری های تنفسی مشکوک به کرونا بستری می شوند ۰۴ فروردین ۱۳۹۹
رییس بیمارستان شهید صدوقی یزد

روزانه ۴۰ تا ۷۰ نفر با علائم بیماری های تنفسی مشکوک به کرونا بستری می شوند

رییس بیمارستان شهید صدوقی یزد گفت: بیمارستان شهید صدوقی یزد مرکز اصلی پذیرش و بستری بیماران کرونایی و مشکوک به کرونا در استان یزد است.