مصدومیت ۲۳ نفر در آذر شهر |
مصدومیت ۲۳ نفر بر اثر واژگونی مینی بوس در آذرشهر ۲۳ آذر ۱۳۹۸

مصدومیت ۲۳ نفر بر اثر واژگونی مینی بوس در آذرشهر

تبریز - واژگونی مینی بوس در آذرشهر باعث مصدوم شدن ۲۳ نفر شد.