مصرف بهینه آب |
سال جاری هفت مخزن آبرسانی روستایی استان به بهره برداری رسید ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

سال جاری هفت مخزن آبرسانی روستایی استان به بهره برداری رسید

یزد- مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد گفت: علی رغم محدودیت اعتبارات و ابلاغ کم تخصیص یافته و افزایش مبلغ تمام شده در سال جاری هفت مخزن آبرسانی روستایی استان به بهره برداری رسید و چهار مخزن دیگر به زودی بهره برداری می شود.