مصطفی دلیریان |
۶ بجنوردی در انجمن کوراش کشور حکم گرفتند ۰۱ آبان ۱۳۹۸
دبیر انجمن کوراش کشور:

۶ بجنوردی در انجمن کوراش کشور حکم گرفتند

بجنورد -  دبیر انجمن کوراش کشور گفت: از سوي رئیس انجمن كوراش كشور احكام اركان و كميته هاي اين انجمن براي يك دوره يك ساله صادر گرديد که در این میان 6 بجنوردی نیز صاحب منصب شدند.

مقامات قضایی و نظارتی خراسان شمالی ورود کنند ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

مقامات قضایی و نظارتی خراسان شمالی ورود کنند

ظهر امروز در طی جلسه برنامه ریزی دعوت از کاندیدا های پست شهردار بجنورد و نامه های رسیده، موضوع انتشار کلیپ فحاشی جمشید گریوانی عضو شورای اسلامی شهر بجنورد و اهانت به مردم روستای باغچق مورد انتقاد چند تن از اعضا قرار گرفت. به گزارش انتهاج، مصطفی دلیریان عضو شورای اسلامی شهر بجنورد در تشریح […]