مصطفی پور امیدی |
استان قزوین پیشتاز در اجرای طرح جامع مالیاتی ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین :

استان قزوین پیشتاز در اجرای طرح جامع مالیاتی

قزوین - مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت : استان قزوین از اولین استان هایی است که سال گدشته طرح جامع مالیاتی را عملیاتی کرد و در اجرای این طرح پیشتاز هستیم.