مطالعات اجتماعی در شهرستان پردیس |
چهارمین سمینار دانش آموزی مطالعات اجتماعی در شهرستان پردیس ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
حسنوند مدیر یت اداره آموزش و پرورش شهرستان پردیس خبر داد :

چهارمین سمینار دانش آموزی مطالعات اجتماعی در شهرستان پردیس

پردیس - سمینار دانش آموزی مطالعات اجتماعی با حضور مسئولین شهرستان پردیس برگزار شد