مطالعات اکتشافی |
برخورد با سودجویان معدن آلبلاغ اسفراین شدت گرفت ۰۲ آبان ۱۳۹۸
فرماندار اسفراین:

برخورد با سودجویان معدن آلبلاغ اسفراین شدت گرفت

بجنورد- با افزایش مجدد حضور سودجویان و برداشت‌کنندگان غیرمجاز از ذخایر معدن سرب و روی آلبلاغ اسفراین، برخورد با متخلفان این منطقه نیز شدت گرفت و روز چهارشنبه برای دومین بار در سال جاری، این ناحیه از حضور این افراد پاکسازی شد.