مطالعات مبتنی بر آمایش از ضرورت‌های توسعه در هر منطقه است |
لرستان آینده خوبی در حوزه تولید پایدار محصولات کشاورزی خواهد داشت ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
رئیس سازمان شیلات کشور :

لرستان آینده خوبی در حوزه تولید پایدار محصولات کشاورزی خواهد داشت

خرم‌آباد - رئیس سازمان شیلات کشور گفت: لرستان آینده خوبی در حوزه تولید پایدار محصولات کشاورزی خواهد داشت زیرا در این استان بنیان کار اصولی گذاشته شده است.