معادن متخلف یزد |
جدیت در برخورد با معدن کاران و شرکتهای حمل و نقل متخلف ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
معاون عمرانی استاندار یزد تاکید کرد:

جدیت در برخورد با معدن کاران و شرکتهای حمل و نقل متخلف

یزد-‌معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بر جدیت در برخورد با معدن‌کاران و شرکت‌های حمل و نقل متخلف استان تاکید کرد.