معادن یزد |
برگزاری نشست شورای معادن استان با حضور نماینده مردم تفت و میبد ۰۲ مهر ۱۳۹۹

برگزاری نشست شورای معادن استان با حضور نماینده مردم تفت و میبد

یزد- نماینده مردم شهرستان های تفت و میبد در این جلسه که با محوریت بررسی معادن دره زرشک و علی آباد، بحث های زیست محیطی معادن، بررسی معادن غیرفعال استان یزد و بررسی درخواست های واصله به این شورا تشکیل شده بود، در مورد حواشی مسائل معادن در شهرستان تفت مسائلی را مطرح کرد.