معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد |
برخورد با جرایم سبک و امنیت اخلاقی بار اول شرکت در دوره‌های آموزشی است ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

برخورد با جرایم سبک و امنیت اخلاقی بار اول شرکت در دوره‌های آموزشی است

یزد- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد تصریح کرد: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هر جرم علنی آن را به این سازمان گزارش کنند.