معاون اداره تعاون |
طرح مشوق بیمه ای با هدف ایجاد اشتغال آغاز شد ۲۳ دی ۱۳۹۹
فرماندار بافق:

طرح مشوق بیمه ای با هدف ایجاد اشتغال آغاز شد

یزد -نشست بررسی برنامه های طرح تشویق بیمه ای و تشریح سامانه رصد با حضور فرماندار بافق و برخی از مسئولان ادارات شهرستان بافق برگزار شد.