معاون اقتصادی استانداری البرز |
فعالیت ۱۶۰ واحد دانش بنیان در استان البرز ۱۸ آذر ۱۳۹۸
معاون اقتصادی استانداری البرز :

فعالیت ۱۶۰ واحد دانش بنیان در استان البرز

کرج - معاون اقتصادی استانداری البرز از فعالیت ۱۶۰ واحد دانش بنیان در این استان خبر داد و گفت: در این استان صنایعی فعال است که از صفر تا صد فعالیت آنها حاصل اقدامات دانش بنیان است.