معاون اقتصادی وزیر کشور |
جذب ۳۰۰ نیروی کار جدید در کارخانه تولید فرش قائمشهر ۱۱ دی ۱۳۹۸
معاون اقتصادی وزیر کشور :

جذب ۳۰۰ نیروی کار جدید در کارخانه تولید فرش قائمشهر

قائمشهر - معاون اقتصادی وزیر کشور از جذب ۳۰۰ نیروی کار جدید در کارخانه تولید فرش قائمشهر خبر داد و گفت: سالن طرح توسعه کارخانه فرش ساوین تا پنجم اسفند افتتاح خواهدشد و ۳۰۰ نفر نیروی کار جدید به ۷۰۰ پرسنل موجود اضافه خواهند شد.