معاون امور اجتماعی بهزیسنی مازندران |
اجرای طرح همیار ۱۱۳ در مهدهای کودک مازندران ۲۵ دی ۱۳۹۸
معاون امور اجتماعی بهزیستی مازندران :

اجرای طرح همیار ۱۱۳ در مهدهای کودک مازندران

ساری - معاون امور اجتماعی بهزیسنی مازندران از اجرای طرح همیار ۱۱۳ و بهزیستی در مهدهای کودک و دبستان های استان خبر داد.