معاون امور مجلس |
تبدیل بوشهر به قطب قایق‌رانی کشور ۲۰ آذر ۱۳۹۸
معاون امور مجلس، حقوقی و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان :

تبدیل بوشهر به قطب قایق‌رانی کشور

بوشهر - معاون امور مجلس، حقوقی و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان گفت: استان بوشهر می‌توان تبدیل به قطب قایق‌رانی کشور شود.