معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت |
اختصاص ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات به بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبی ۰۱ دی ۱۳۹۸
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی :

اختصاص ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات به بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبی

بیرجند - معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از اختصاص ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات به بافندگان فرش دستباف استان خبر داد و گفت: در این مدت ۳۰۰ بافنده فرش برای دریافت این تسهیلات به صندوق کارآفرینی امید معرفی شده اند.