معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش |
استفساریه مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل تغییر وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش خبر داد :

استفساریه مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل تغییر وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی

گنبدکاووس - معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش از استفساریه مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل تغییر وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی فاقد حقوق دریافتی از محل اعتبارات دولتی خبر داد.