معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری |
تولید سالانه ۱۰۶ کیلوگرم ژل رویال در چهارمحال و بختیاری ۲۷ آذر ۱۳۹۸
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری :

تولید سالانه ۱۰۶ کیلوگرم ژل رویال در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تولید سالانه ۱۰۶ کیلوگرم ژل رویال در این استان خبر داد.