معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان |
رشد۱۳ درصدی در جوجه ریزی و تولید گوشت مرغ هرمزگان ۱۷ دی ۱۳۹۸
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان :

رشد۱۳ درصدی در جوجه ریزی و تولید گوشت مرغ هرمزگان

بندرعباس - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان از رشد۱۳ درصدی در جوجه ریزی و تولید گوشت مرغ در ۹ ماه سال جاری خبر داد.