معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر |
موردی از مسمومیت با خوردن کیک‌های آلوده به قرص در استان بوشهر نداشته‌ایم ۲۳ آذر ۱۳۹۸
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر :

موردی از مسمومیت با خوردن کیک‌های آلوده به قرص در استان بوشهر نداشته‌ایم

بوشهر - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: موردی از مسمومیت با خوردن کیک‌های آلوده به قرص در استان بوشهر نداشته‌ایم، اما گشت ها به طور مستمر ادامه دارد.