معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان |
تایید مرگ یک تن بر اثر ابتلا به کرونا در همدان ۰۶ اسفند ۱۳۹۸
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان :

تایید مرگ یک تن بر اثر ابتلا به کرونا در همدان

همدان - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان خبر مرگ یک تن بر اثر ابتلا به این بیماری را در همدان تایید کرد.