معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی |
۶ نفر قربانی آنفلوآنزا در خراسان شمالی ۱۷ آذر ۱۳۹۸
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی :

۶ نفر قربانی آنفلوآنزا در خراسان شمالی

بجنورد - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی از جان باختن 6 نفر بر اثر بیماری آنفلوآنزا در این استان خبر داد و گفت: از این تعداد سه کودک، ۲ زن و یک مرد است.

یک کودک، چهارمین قربانی آنفلونزا در خراسان شمالی ۱۴ آذر ۱۳۹۸
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی :

یک کودک، چهارمین قربانی آنفلونزا در خراسان شمالی

بجنورد - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی از مرگ یک کودک زیر یک سال بر اثر ابتلا به بیماری آنفلوآنزا در این استان خبر داد.

آنفلونزا در خراسان شمالی ۳ قربانی گرفت ۱۲ آذر ۱۳۹۸
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی :

آنفلونزا در خراسان شمالی ۳ قربانی گرفت

بجنورد - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی از فوت 3 نفر از بیماران مبتلا به بیماری آنفلوآنزا در این استان خبر داد.

مرگ یک زن بر اثر آنفلونزا در بجنورد ۱۰ آذر ۱۳۹۸
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی :

مرگ یک زن بر اثر آنفلونزا در بجنورد

بجنورد - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی از مرگ یک زن در بجنورد بر اثر ابتلا به بیماری آنفلوآنزا خبر داد.