معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان |
۳۹۴ گیلانی مبتلا به ایدز هستند ۱۰ آذر ۱۳۹۸
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان :

۳۹۴ گیلانی مبتلا به ایدز هستند

رشت - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : در حال حاضر ۳۹۴ گیلانی مبتلا به ایدز هستند که ۸۳ درصد مبتلایان را آقایان تشکیل می دهند.