معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی |
غربالگری ۱۰۰ درصدی در شهرستان مانه و سملقان و راز و جرگلان ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
دکتر افشین دلشاد:

غربالگری ۱۰۰ درصدی در شهرستان مانه و سملقان و راز و جرگلان

 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: غربالگری در شهرستان مانه و سملقان و راز و جرگلان به 100 درصد رسید.