معاون بیمه خدمات سلامت بیمه سلامت ایران |
دانشگاه های علوم پزشکی ملزم به تبادل الکترونیکی اسناد تا پایان امسال هستند ۰۴ دی ۱۳۹۹
معاون بیمه خدمات سلامت بیمه سلامت ایران در سفر به یزد اعلام کرد:

دانشگاه های علوم پزشکی ملزم به تبادل الکترونیکی اسناد تا پایان امسال هستند

یزد- معاون بیمه خدمات سلامت بیمه سلامت ایران در سفر به یزد گفت: براساس مصوبه اخیر شورای  فناوری اطلاعات دولت، دانشگاه های علوم پزشکی ملزم به تبادل الکترونیکی اسناد تا پایان امسال هستند.