معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای |
جمع آوری تابلو های غیر مجاز در خراسان شمالی ۰۲ مهر ۱۳۹۸
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی خبر داد:

جمع آوری تابلو های غیر مجاز در خراسان شمالی

بجنورد -معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت : طرح شناسایی و جمع آوری تابلو‌های غیرمجاز در حریم جاده‌های استان اجرایی می‌شود.