معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا |
بهره برداری از فاز نخست مرکز جامع سرطان همدان تیرماه آینده ۰۵ بهمن ۱۳۹۸
معاون توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا :

بهره برداری از فاز نخست مرکز جامع سرطان همدان تیرماه آینده

همدان - معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا از افتتاح فاز نخست مرکز جامع سرطان در همدان تا تیر ماه ۹۹ خبر داد.