معاون خدمات شهری شهرداری یزد |
اعمال ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند برای افراد خاطی در برهم زدن بهداشت شهری ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

اعمال ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند برای افراد خاطی در برهم زدن بهداشت شهری

یزد- معاون خدمات شهری شهرداری یزد از اعمال ماده 16 قانون مدیریت پسماند برای افراد خاطی در برهم زدن بهداشت شهری خبر داد.

ساماندهی افراد دوره گرد و فروشندگان و دلالان پسماند های خشک پیگیری می شود ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

ساماندهی افراد دوره گرد و فروشندگان و دلالان پسماند های خشک پیگیری می شود

یزد- نشست بررسی طرح ساماندهی دوره گردها و دلالان ضایعاتی در دفتر معاون خدمات شهری شهرداری یزد برگزار شد.

وظایف شهرداری یزد در مقابله با کرونا با تمام توان انجام می شود ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

وظایف شهرداری یزد در مقابله با کرونا با تمام توان انجام می شود

یزد-نشستی به منظور بررسی اقدامات شهرداری یزد در خصوص مقابله با ویروس کرونا با حضور معاون خدمات شهری شهرداری یزد و نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شد.