معاون دادستان اهواز |
تشکیل گشت ویژه نظارت بر فروش ماسک و مواد ضدعفونی در اهواز ۰۶ اسفند ۱۳۹۸
معاون دادستان اهواز :

تشکیل گشت ویژه نظارت بر فروش ماسک و مواد ضدعفونی در اهواز

اهواز - معاون دادستان اهواز از تشکیل گشت ویژه نظارت بر فروش ماسک و مواد ضدعفونی خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این گشت جلوگیری از سوء استفاده افراد فرصت طلب و برخورد با گران فروشان است.