معاون درمان وزیر بهداشت |
سفر یک روزه معاون درمان وزیر بهداشت به اسفراین ۲۱ آبان ۱۳۹۹
معاون درمان وزیر بهداشت:

سفر یک روزه معاون درمان وزیر بهداشت به اسفراین

اسفراین - دکتر قاسم جان ‌بابایی معاون درمان وزیر بهداشت عصر امروز به اسفراین سفر کرد.

بلوک زایمانی شهرستان اسفراین در مسیر خرید تجهیزات ۱۷ مهر ۱۳۹۸
معاون درمان وزیر بهداشت:

بلوک زایمانی شهرستان اسفراین در مسیر خرید تجهیزات

اسفراین- معاون درمان وزیر بهداشت در سفر یک روزه به اسفراین گفت : با توجه به پیشرفت خوب فیزیکی بیمارستان تک تخصصی زنان در اسفراین به زودی تجهیز این بیمارستان را آغاز می کنیم .