معاون رئیس جمهور در امور بانوان |
سرانه فضای ورزش برای بانوان در تمام مناطق کشور بسیار کم است ۰۸ مرداد ۱۳۹۸

سرانه فضای ورزش برای بانوان در تمام مناطق کشور بسیار کم است

ابتکار: سرانه فضای ورزش برای بانوان در تمام مناطق کشور “بسیار کم” است معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده‌ گفت: سرانه فضای ورزشی برای بانوان در تمام مناطق کشور بسیار کم است. – اخبار استانها – به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد ، معصومه ابتکار امروز در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی خراسان شمالی اظهار داشت: یکی از مطالبات و انگیزه مردم در شکل گیری انقلاب اسلامی، عدالت بود‌.
نرخ باسوادی بانوان در خراسان شمالی از میانگین کشوری پایین‌تر استمعاون رئیس‌جمهور: گزارش انتصاب بانوان در پست‌های مدیریتی به زودی منتشر می‌شودمعاون بانوان و امور خانواده رئیس‌جمهور به خراسان شمالی سفر می‌کندوی یکی از ابعاد عدالت را دستیابی به قدرت و دخالت در سرنوشت عنوان کرد و افزود: عدالت ابعاد مختلفی نظیر مشارکت سیاسی در دستیابی به قدرت و دخالت در سرنوشت دارد چراکه یکی از اهداف مهم تعالی انقلاب اسلامی، عدالت در دستیابی به قدرت و دخالت در سرنوشت سیاسی است. همچنین یکی از زوایا و مولفه‌های تعیین کننده در بحث عدالت گروه‌های عمومی، قومیتی، سنی و جنسیتی است.
معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده با بیان اینکه زن ..