معاون سلامت دامپزشکی استان البرز |
معدوم شدن ۴۱ هزار کیلو گوشت در استان البرز طی امسال ۲۴ دی ۱۳۹۸
معاون سلامت دامپزشکی استان البرز :

معدوم شدن ۴۱ هزار کیلو گوشت در استان البرز طی امسال

کرج - معاون سلامت دامپزشکی استان البرز گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۱ هزار کیلو گوشت در استان معدوم و ۷۴ واحد عرضه گوشت نیز به دلایل بهداشتی پلمب شده اند.