معاون سلامت دامپزشکی کرمانشاه |
لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای مقابله با کشتار غیرمجاز ۱۱ مهر ۱۳۹۸
معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه:

لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای مقابله با کشتار غیرمجاز

کرمانشاه_ معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای مقابله با کشتار غیرمجاز در این استان تاکید کرد.