معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل |
برخورداری ۱۰ هزار روستایی در خراسان‌شمالی از طرح ارتقاء با سوادی در مناطق روستایی ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
معاون سوادآموزی استان خراسان شمالی:

برخورداری ۱۰ هزار روستایی در خراسان‌شمالی از طرح ارتقاء با سوادی در مناطق روستایی

بجنورد- معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت:طی سال جاری در قالب طرح «ارتقاء با سوادی در مناطق روستایی» 10 هزار و 669 نفر بیسواد زن و مرد از آموزش های این سازمان برخوردار می‌شوند.

اجرای طرح شتاب بخشی سوادآموزی در اردبیل ۰۱ دی ۱۳۹۸
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل :

اجرای طرح شتاب بخشی سوادآموزی در اردبیل

اردبیل - معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل از آغاز اجرای طرح شتاب بخشی سوادآموزی به منظور تحت پوشش قرار دادن صددرصدی بیسوادان احصا شده استان اردبیل، خبر داد.