معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین |
ایجاد مرکز نگهداری معتادان متجاهر در قزوین ضروری است ۱۸ دی ۱۳۹۸
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین :

ایجاد مرکز نگهداری معتادان متجاهر در قزوین ضروری است

قزوین - معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: ساخت مرکز نگهداری معتادان متجاهر برای بهبود آنها از نیازهای اساسی استان است که با کمک همه دستگاه‌ها بویژه سپاه و بسیج باید برای آن اقدام شود.